வெள்ளி, 19 ஜூன், 2015

Quran Tamil Translation 104 الهمزة Al Humaza The TraducerMeccan - Islam ...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக