புதன், 4 மார்ச், 2015

முஸ்லிம்களாகி மரணியுங்கள்

மன்னிப்பிற்கு விரையுங்கள்

முதன் நட்பு தாய் !

தொடர் ஜூம்ஆ பயான்_நூஹூ_ அலைஹிஸ்ஸலாம்_03

தொடர் ஜூம்ஆ பயான்_நூஹூ_ அலைஹிஸ்ஸலாம்_02

தொடர் ஜூம்ஆ பயான்_நூஹூ_ அலைஹிஸ்ஸலாம்_01

திங்கள், 2 மார்ச், 2015

ullam seer kettu by KOVAI AYUB

குடும்ப வாழ்வும் புரிந்துணர்ந்தலும்

ஒரு முஃமினின் நடு நிலையான வாழ்வு

தூய்மையான வாழ்வுக்கு தொழுகையின் அவசியம்

மனைவிக்கும் தாயிற்கும் இடையில் ஒரு ஆண்மகனின் நிர்வாகம்