செவ்வாய், 24 மார்ச், 2015

நன்மைகளை வாரி வழங்கும் தொழுகை

பிறர் மானம் காப்போம்

குற்றங்களும் _தண்டனைகளும்-02

குற்றங்களும் தண்டனைகளும்-01

குற்றங்களும் தண்டனைகளும்-04

குற்றங்களும் _தண்டனைகளும்-03

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part8

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part7

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part6

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part5

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part4

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part3

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part2

CMN SALEEM's Speech on Indian Muslims part1

Cmn saleem-Thittamitte Maraitharkal Part 6/6.flv

Cmn saleem-Thittamitte Maraitharkal Part 5/6.flv

Cmn saleem-Thittamitte Maraitharkal Part 4/6.flv

Cmn saleem-Thittamitte Maraitharkal Part 3/6.flv

Cmn saleem-Thittamitte Maraitharkal Part 2/6.flv

Cmn saleem-Thittamitte Maraitharkal Part 1/6.flv

திங்கள், 23 மார்ச், 2015

தொடர் ஜூம்ஆ பயான்_நூஹூ_ அலைஹிஸ்ஸலாம்_01

உமர் (ரழி) அவர்கள் part-2 : உரை கோவை S அய்யூப

அனஸ்(ரழி): கோவை அய்யூப்

ஜயித் (ரழி) மற்றும் ஒஸாமா (ரழி)

இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) : கோவை அய்யூப்

அபூதல்ஹா(ரழி): கோவை அய்யூப்

பிலால் (ரழி) : கோவை அய்யூப்

நஷ்டவாளிகள் யார் ?